Saturday, March 28, 2009

Putri Nilarani

Dahulu kala di Propinsi Jawa Barat ada sebuah negeri bernama Kerajaan Pasir Batang. Rajanya bernama Marundata. Ia mempunyai seorang putri cantik bernama Nilarani. Ada suatu peristiwa aneh yang menimpa keluarga Raja. Putri Nilarani hilang tanpa meninggalkan jejak. Sejak itu seluruh penghuni Istana kerajaan menjadi risau. Raja Marundata mengerahkan seluruh prajurit kerajaan untuk mencari

No comments:

Post a Comment